UNI CONSULTING IH s.r.o
                          Home   |   O firme - referencie |   Kontaktné údaje
 
     
     :: O FIRME , REFERENCIE    
     
 

Naša spoločnosť vznikla v roku 2009 ako pokračovateľ spoločnosti UNI CONSULTING s.r.o., ktorá je v oblasti stavebníctva garantom odbornosti a kvality vykonaných prác.

Predmetom našej činnosti je okrem iného realizácia, rekonštrukcia a premeny stavieb, búracie práce, zemné práce a taktiež výstavba nových objektov. Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť našich partnerov od samotného začatia spolupráce ako aj po jej ukončení.

 
     
  Medzi naše referenčné stavby a stavebné diela uskutočnené k spokojnosti investora by som uviedol:  
     
  - Búracie práce hotel Hutník, Košice od firmy Promenáda s.r.o. (likvidácia nenosných konštrukcii – vybúranie objektu na železobetónový skelet)  
     
  - Búracie práce Námestie SNP 3 od firmy Telecooper s.r.o. Banská Bystrica (rozsiahle asanačné a búracie práce v architektonickej budove v starobylom centre mesta Banská Bystrica)  
     
  - Asanačné, búracie a zemné práce, včetne suterénov, pivníc a základov  na objekte Stará nemocnica PP – Spišská Sobota od firmy Lindner s.r.o. BA ( množstvo starých objektov bývalej nemocnice odstránených na čistý stavebný pozemok)  
     
  - Búracie práce pôvodných konštrukcií nákupné stredisko Hron v Podunajské Byskupice BA od firmy Tatrareal a.s.  
     
  - Zemné a výkopové práce, s prípravou na podzemné garáže pre založenie objektu  Galvaniho Bussines Center III v BA od firmy Lindner s.r.o.  
     
  - Zemné a výkopové práce v súčasnosti zahájené v Žiline ako výkop pre dvojposchodové podzemné garáže pod AUPARK ZA, od firmy HB REAVIS GROUP  
     
  - Asanačné, búracie a zemné práce, včetne suterénov, pivníc a základov ako aj výkopová jama pre podzemné garáže pod bývalým objektom, obchodné nákupné stredisko Jadran Ružinov BA od firmy Centurea a.s.  
     
  - Zemné a výkopové práce, s prípravou na podzemné garáže pre založenie objektu Galvaniho Bussines Center IV v BA od firmy Lindner s.r.o.  
     
  - Infraštruktúra – komunikácie, kanalizácia, vodovod, plyn, verejne osvetlenie, spevnené plochy, asfalty, obrubníky, zámkové dlažby, trávnaté plochy a úpravy Čierna Voda BA, výstavba projektu triangel pre firmu IUWE a.s.  
     
  - Búracia práce Hotel Slovan Košice pre firmu INTERHOUSE a.s.  
     
  - Zemné práce  Apartmánové domy Veľká Lomnica pre firmu Lindner s.r.o.  
     
 

- Generálny dodávateľ výstavby - Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. v Bratislave, Objekt polyfunkčný dom a Hotel od firmy IPD- International

 
     
 

- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov Katastrálneho úradu v Bratislave

 
     
 

- Generálny dodávateľ výstavby - Galvaniho Business Centrum V, Bratislava

 
     
 

- Generálny dodávateľ rekonštrukcie AC Hotel Vysoká, Bratislava

 
     
 

  © 2021 UNI CONSULTING IH, s.r.o.

                                                                                                DESIGN BY SUBO